HTI HipnózisKépzés

Menu

Miben hiszünk


Hiszünk abban, hogy a hipnózis - megfelelően felhasználva - az eddig kifejlesztett legerőteljesebb módszer, hogy az emberek erőt merítsenek mélyen a tudatalattiban rejlő erőforrásaikból, s ezáltal teljesebb, boldogabb és sikeresebb életet éljenek.

A mi hipnózis képzésünk az emberi elme komplexitásának és az emberi problémáknak komoly és gyakorlatias megközelítését nyújtja, olyan technikákra fókuszálva, melyek hatékonyak és eredményesek.

Fontosnak tartjuk, hogy a résztvevők önmagukon is dolgozzanak és eredményt érjenek el, ezért hangsúlyt fektetünk a hatékony önhipnózis megtanítására is.

Hiszünk abban, hogy annak, aki másoknak szeretne segíteni, saját önismeretére és önfejlesztésére is időt és energiát kell fordítania, ezért ezt ösztönözzük minden tanulónknál.

A segítő-kliens kapcsolatnak nagy jelentősége van a hipnózis eredményét illetően, így az ezzel kapcsolatos készségek, képességek fejlesztésére is figyelmet fordítunk tanfolyamaink során.

Nem csak tanítjuk a hipnózist, hanem rendszeresen alkalmazzuk a gyakorlatban is, ezáltal személyes tapasztalatunkra alapozva hitelesen tudjuk átadni a tananyagot.

A leghatékonyabb tanulás a tapasztalás, ezért képzéseinket úgy állítjuk össze, hogy rengeteg gyakorlási lehetőséget biztosítson.


Végül szeretnénk néhány – Gil Boyne által is képviselt – gondolatot megosztani William Wesley Cook-tól, aki Practical Lessons in Hypnotism című könyvében az alábbiakat írta 1901-ben:

„A hipnózis korunk leggyakorlatiasabb tudománya. Bevonul a mindennapi életünkbe, és olyan előnyökkel rendelkezik, melyeket más módon nem lehet megszerezni. Gyakorlása már nem csupán szórakoztató időtöltés, már a legmagasabb rangú professzionális szakemberek is elismerik az értékét, és arra törekszenek, hogy profitáljanak az előnyeiből. A tudósok elismerték, mint egy természetes képességet, melyet hosszú időn keresztül szunnyadni hagytak, s most nyilvánvalóan az a rendeltetése, hogy aktív szerepet játsszon a jövő generációinak jólétében és fejlődésében.”

„A hipnózis tanulmányozása olyan, mintha a varázslat és az emberi csodák rejtett titkait fednénk fel és változtatnák az abszolút tudás tárgyává. A benne rejlő lehetőségek szinte határtalanok, és az emberi élet minden fázisával összefonódnak […].”

„Nem szükséges évekig tanulni, hogy az ember hipnotizőr lehessen, mivel az emberi faj ezen áldása egy gyakorlatilag mindenki által birtokolt természetes adottság, és mindenki képes kifejleszteni ezt, aki hajlandó azt a türelmet és energiát rászánni, mely a természetes tehetségek fejlesztéséhez szükséges.”

„A hipnózis kitartó tanulása nagy jutalommal jár, mivel ez egy olyan tudomány, mely szinte emberfelettinek tűnő képességgel ruházza fel elkötelezett híveit. Mindenkit lenyűgöz, aki tanúja vitathatatlan eredményeinek és csodálatos megnyilvánulásainak. […] Elszakítja a demoralizáló és pusztító szokások láncait. […] Vigaszt nyújt a bánatban szenvedőknek, és lelki békét azoknak, akiket nyugtalanítanak az élet kuszaságai. […] Megoldja a dadogó nyelvét, legyőzi a visszahúzódó emberek félénkségét, és mérsékli a meggondolatlanok hevességét.”

„Az ember számára az élet minden területén áldás a hipnózis, mely a legbensőbb gondolatait magasabb rendű és nemesebb dolgok felé tereli, fejleszti képességeit, hogy tervezzen és megvalósítson, és szociális, pénzügyi és intellektuális kiválóságot is biztosít embertársai között. A hipnózis mindez, és még jóval több ennél.”