HTI HipnózisKépzés

Menu

Vállalati és jogi információk


Vállalati információk

A cég neve: Tom Solutions Kft

A cég székhelye (levelezés): 1134 Budapest, Taksony utca 11-15.

A cég elérhetősége: info@hipnoziskepzes.hu

A cég adószáma: 24312288-1-41


A webtárhelyet szolgáltató cég

- neve: EVOLUTIONET Kft.

- székhelye: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

- elérhetősége: info@domain-tarhely.net


JOGI INFORMÁCIÓK

A weboldal használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket, ezért kérjük, hogy azokat figyelmesen tanulmányozza át.

Szerzői jogok

A honlapon található tartalom a Tom Solutions Kft szellemi alkotása és tulajdona. Erre tekintettel az Tom Solutions Kft fenntart minden olyan jogot - így különösen a tulajdonosi és a szerzői jogi védelem alapján fennálló jogait - amelyet kifejezetten nem ruházott át. Tilos a honlapon található tartalom újra előállítása, nyilvános közzététele, előadása, terjesztése, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal történő felhasználása a tulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül.

A felelősség kizárása

A Tom Solutions Kft a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, azok keretei között kizár minden felelősséget, amely a honlap működtetésével kapcsolatban a felhasználóval szemben felmerülhet.

A Tom Solutions Kft a honlap adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében mindent tőle telhetőt elkövet és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el. A Tom Solutions Kft semmilyen felelősséget nem vállal a honlap tartalmának megbízhatóságáért, teljességéért, helyességéért, bárminemű felhasználásával összefüggésben esetegesen bekövetkező károkért.

A honlap harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket is tartalmazhat, amelyek tartalmáért a Tom Solutions Kft kizárja a felelősségét.

Változtatás joga

A Tom Solutions Kft fenntartja magának a honlapon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. A Tom Solutions Kft nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a honlapon elérhető információ mindig aktualizált legyen.